Pillerkamera, dosimeter och Bluetooth-styrt 
elfordon är lite av det vi sysslar med.