Danfoss är en av Europas ledande värmepumpstillverkare. Och för att uppnå optimal prestanda är deras värmepumpar utrustade med frekvensomriktare, så att kompressorerna kan varvtalsstyras. Frekvensomriktare är dock kända för att generera EMC-störningar. Därför har kostnadseffektiva och produktionsvänliga lösningar för att eliminera dessa störningar varit en viktig bit av vårt uppdrag. En annan del av uppdraget har varit att hjälpa kunden tolka och utvärdera aktuella standarder.
 
”Vi behövde ett labb där vi kunde få snabb respons och bra hjälp med certifiering och felsökning, och det har fungerat utmärkt – från ShortLink Compliance kommer vi hem med en lösning, inte ett problem”.
 
Emanuel Danielsson, Danfoss Heat Pumps