Elfordon, Bluetooth Smart RF-link

Utmaning

Ett elfordon är ett värdefullt hjälpmedel för att rörelsenedsatta ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Vårt uppdrag i detta projekt var att användaren enkelt och smidigt skulle kunna ställa in fordonets funktioner och prestanda med hjälp av en smartphone. En stor utmaning var, förutom krävande prestanda, kundens pressade tidsplan med global lansering och skarp deadline som inte gick att flytta på.

Lösning

För denna applikation var Bluetooth Smart det bästa alternativet som kommunikationslänk och vi tog fram en extremt effektsnål diskret RF-konstruktion för detta ändamål. Vår långa erfarenhet inom RF-konstruktion gjorde det möjligt att snabbt konstruera kritiska radiodelar, som t ex balun och matchningsnätverk för antennen.

Initialt genomförde vi även en omfattande och noggrann undersökning av certifieringskraven runt om i världen då en närmast global lansering stod för dörren. Tack vare vårt eget Testcenter kunde vi enkelt och snabbt förprova produkten avseende EMC- och radio. På så sätt säkerställde vi att konstruktionen låg i fas och uppfyllde kraven enligt aktuella standarder i alla länder produkten skulle lanseras.

Resultat

Nöjd kund som kunde lansera sin produkt på globalt – enligt utsatt tidplan!
Vi levererade en väl fungerande konstruktion enligt kundens alla önskemål trots stor tidspress, och tack vare verifierande mätningar i vårt Testcenter gick också den globala certifieringen igenom utan förseningar.

Aktuella kompetenser: trådlöst: hårdvarukonstruktion, standardprotokoll, regulatoriska krav. Testcenter: EMC- och radioprovning.

Välkommen att kontakta oss:

Shortlink AB
Hamntorget 1, 2 tr.
SE-652 26 Karlstad Sweden

Tel: +46 (0)54-240 200

info@shortlink.se

Alla kontaktpersoner