Uppkopplad Skruv

Genom att identifiera ett område där IoT kan lyfta en traditionell produkt till något mer värdeskapande kan en ny marknad och affärsmodell skapas.

Uppkopplad skruv

Strainlabs uppkopplade skruv syftar till att kvalitetssäkra säkerhetskritiska skruvförband i olika applikationer. Genom att skruven själv med tätt intervall återrappor­terar sin töjning får man ett reducerat behov av service­tekniker som manuellt behöver kontrollera åtdragnings­moment och dessutom bättre kontinuerligt kontroll.

Överskådlig teknisk beskrivning av lösningen

Skruven mäter sin egen förspänning, och rapporterar sedan trådlöst detta till överordnat system – på så sätt kan man i tid upptäcka om ett skruvförband t.ex. är på väg att lossna eller överbelastas, innan någon större skada sker. Utmaningarna i ett projekt som detta är stora, och det krävdes både speciell kunskap och ny­ tänkande lösningar för att möjliggöra projektet. Under utvecklingsarbetet som skett i direkt samarbete med ShortLink har den tekniska lösningen förfinats.

Utmaningarna i ett projekt som detta är stora, inte minst då hela mätområdet, obelastad till fullt belastad skruv, inte är mer än två tusendels millimeter. Att under dessa förutsättningar mäta skruvens åtdragnings­ moment med god precision och repeterbarhet, dess­ utom under varierande miljöförhållanden (kyla, värme, fukt & vibration med mera), är givetvis en stor utmaning. Detta kräver en speciell sensorlösning och avancerad mätteknik. Skruven ska dessutom, med minimalt utrymme till förfogande, mycket energisnålt och ändå robust kommunicera uppmätta värden till överordnat system.

Resultat/respons från kunderna

Produkten är fortfarande under utveckling och mycket arbete läggs vid verifiering. Robusthet är centralt för en produkt som denna. Vid de fälttester som genomförts har dock produkten gett lovande resultat och de slutkunder som är kopplade till projektet (inom vitt skilda branscher) ser stor potential i produkten, som kommer möjliggöra helt nya tjänster och affärsmodeller – liksom en helt ny kundnytta!

Bakgrund

StrainLabs vill erbjuda marknaden en uppkopplad skruv som eliminerar kostsamt manuellt arbete med att kvalitetssäkra säkerhetskritiska skruvförband i olika applikationer, såsom: vindkraftverk, broar, oljeplattformar, järnvägsväxlar med mera.

“The latest Internet of Things technology
in combination with the oldest machine, the bolt, makes a unique solution to an ancient problem that has not previously been possible to solve. StrainLabs is the first and only player on a global market with unlimited potential.

A strong team of specialists from IT, mechanics and marketing creates opportunities for rapid and profitable growth.”

Ladda ner casebeskrivning för uppkopplad skruv, från Elmia Subcontractor 2018