Raysafe X2 – förenklad mätning och kalibrering av röntgenutrustning

Bakgrund

Vi blir allt mer vana att utrustning omkring oss fungerar intuitivt och utan krångliga manualer. Det är inte tekniken som är viktig, utan vad den gör – och enkelt handhavande är därför ett viktigt ledord för Unfors RaySafe. Med deras produkt RaySafe X2 förenklas kvalitetskontroll av röntgenutrustning radikalt genom att du inte behöver positionera sensorn och välja någon inställning, vilket i sin tur minskar risken för användarfel och därmed gör mätresultaten korrekta och enklare att tolka. Vår roll var att vidareutveckla den ASIC-plattform(slösning) som vi tidigare tagit fram för företagets dosimeter och som används i flera av deras mätprodukter.

Utmaning

I grunden ligger ett omfattande arbete med systemkonstruktion för att ta fram en plattform som uppfyller kundens krav på miniatyrisering, prestanda och kostnadseffektivitet. Lösningen är en kundspecifik ASIC-krets som klarar extrema krav på lågt ingångsoffset, hög känslighet och ytterst liten värmeutveckling tack vare extremt låg strömförbrukning. Krav som inga standardkomponenter kan matcha.

I vidareutvecklad form mäter den nu ännu snabbare och eftersom kretsen kan hantera flera kanaler kan den placeras direkt på en stack av sensorer som innebär att mätningen inte är riktningskänslig. Utan ASIC-kretsen hade produkten dessutom blivit för stor och klumpig. För att säkerställa att kunden får en produktionsklar lösning har vi i nära samarbete med vårt Testcenter, Shortlink Compliance, testat produkten med avseende på EMC och radio.

Unfors Raysafe

Resultat

Avancerad sensorteknologi och elektronik i kombination med intelligent signalprocessande kännetecknar nu RaySafes spetsprodukt som är marknadsledande, ja faktiskt inte har någon konkurrent. Vi har levererat en fungerande plattform för avancerad mätteknik som underlättar arbetet på röntgenavdelningen.

Aktuella kompetenser: systemarkitektur, ASIC utveckling, trådlöst, specialanpassade protokoll, regulatoriska krav. Testcenter: EMC- och radioprovning.

Välkommen att kontakta oss:

Shortlink AB
Hamntorget 1, 2 tr.
SE-652 26 Karlstad Sweden

Tel: +46 (0)54-240 200

info@shortlink.se

Alla kontaktpersoner