SSG är ett nationellt kompetenscenter som arbetar för att serva den tunga industrin i Sverige, däribland skogsindustrin, och man arbetar med allt från Inköp till underhåll samt standardiseringsfrågor, till utbildning, rådgivning och information. Det var SCA som tidigt lade grunden för SSG, som idag ägs av flera av de stora skogsindustrikoncernerna.

På uppdrag av SSG har Shortlink Compliance utbildat över 600 personer i EMC och hur den tunga industrin påverkas av EMC-direktivet. Kurserna har riktat sig till såväl installationselektriker som konstruktörer, tillverkare, inköpare och el-chefer. Det är allt från raffinaderier och skogsindustri till stålverk, fordonsindustri och statliga verk som berörs.


De flesta industrier tycker EMC-direktivet är komplext och svårbegripligt och behöver därför hjälp med hur de skulle hantera de nya lagkraven. Det finns även mycket att vinna på att följa direktivet och att arbeta aktivt med att minska risken för störningar. Till exempel leder det ofta till ökad tillgänglighet, det vill säga färre kostsamma driftstopp.

”Shortlink Compliance har bred och djup kompetens inom EMC-området, såväl teoretiskt som praktiskt. Deras kurser är genomgående mycket uppskattade av alla yrkeskategorier – från installationstekniker till el-chefer.”

Tomas Kristensson, SSG 

Se även http://www.ssg.se/Vara-tjanster/SSG-Academy/Kurskatalog/EMC1/