Bakgrund

Ursprungligen avser EMC-lagstiftningen enskilda produkter och deras installationer. För industrin blev detta komplext med tanke på att det var många installationer som skulle samverka. I den nya revisionen av EMC-direktivet som kom 2007 ställs krav på att EMC-miljön i industrin skall kartläggas och aktuella förhållanden dokumenteras.

Många industrier upplever detta som svårt och behöver hjälp att hantera kraven. För de flesta finns det mycket att vinna på att följa direktivet och arbeta aktivt med att minska risken för störningar. Det handlar till exempel om bättre tillgänglighet och färre driftstopp som kan kosta stora summor pengar.

Tillsammans med Stora Enso, ABB, Siemens, SSG och Billerud har Shortlink Compliance tagit fram en guide för hur skogsindustrin skall hantera EMC-direktivet. Shortlink Compliance genomför idag mätningar på många olika industrier för att kartlägga störningar, EMC-miljön samt hjälper anläggningsägarna med dokumentation och utbildning.

Stora Enso


Skogsindustriföretaget Stora Enso är inte bara en global nytänkare inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar, utan även inom EMC. Stora Enso var nämligen bland de första i svensk industri med att kartlägga EMC-miljön, utbilda personalen och upprätta rutiner för att hantera EMC-direktivet, och när det gäller EMC så ses idag Stora Enso som föregångare inom branschen. I dag har samtliga bruk inom koncernen kartlagt störningsmiljön och implementerat arbetsrutiner för att uppfylla lagkraven och minimera riskerna för produktionsstörningar.

Shortlink Compliance har sedan 2004 hjälpt Stora Enso i detta arbete med allt ifrån fältmätningar till felsökning, rådgivning och utbildning.

”Vi har under många år fått stor hjälp av Shortlink Compliance för att kunna hantera EMC-direktivet och EMC-relaterade störningsproblem på bästa sätt, och vi är mycket nöjda med detta samarbete”
Jan Axelsson, Stora Enso