Unfors Raysafe, dosimeter

Utmaning

Denna dosimeter används inom sjukvården och mäter kontinuerligt den stråldos som sjukhuspersonal utsätts för i samband med olika röntgenundersökningar. Uppdateringar skickas via en radiolänk till ett monitorsystem för att ge bra kontroll på personalens aktuella doser och nivåer. En stor utmaning var batterilivslängden, som skulle klara minst fem års kontinuerlig drift. Det var också viktigt att dosimetern skulle vara smidig att bära på sig och använda. Den skulle också klara att mäta med mycket hög känslighet, ända ner till enstaka röntgenfotoner.

Lösning

Med systemkonstruktionen säkerställdes att vi kunde skapa en effektiv produkt utifrån aktuella krav, både prestandamässigt och kostnadsmässigt. För att lösa de tekniska kraven var enda alternativet en ASIC-lösning – de extrema kraven på lågt ingångsbrus och hög känslighet i kombination med ytterst låg strömförbrukning var omöjliga att uppnå med standardkomponenter. Till detta utvecklades ett skräddarsytt radioprotokoll som möjliggjorde de extrema kraven på batterilivslängd. Protokollet skulle även hantera uppkoppling mot basstationerna och internet.

Tack vare vår ASIC-lösning var det möjligt att detektera enskilda fotoner i kontinuerlig mätning med endast några enstaka mikroampere i strömförbrukning. Vi genomförde även flera förmätningar avseende radio och EMC (så kallad pre-compliance) under arbetets gång och kunde därmed lösa EMC-relaterade problem tidigt under utvecklingsfasen. Här har vi haft ett nära samarbete med vårt Testcenter, Shortlink Compliance, som också svarat för den slutliga EMC- och radioprovningen så att kunden enkelt kunde CE-märka sin produkt.

Resultat

Vi har varit djupt involverade i att utveckla en världsunik produkt – en produkt som tidigare inte funnits på marknaden! Sjukhuspersonal får nu ett bra skydd genom kontinuerligmätning av de stråldoser de utsätts för och kan på så sätt, i god tid, skydda sig mot för höga och potentiellt skadliga nivåer.

Välkommen att kontakta oss:

Shortlink AB
Hamntorget 1, 2 tr.
SE-652 26 Karlstad Sweden

Tel: +46 (0)54-240 200

info@shortlink.se

Alla kontaktpersoner