Trådlöst

Internet of Things är mötet mellan internet och den fysiska världen. Föremål, fordon, byggnader och människor, för att ta några exempel, förses med en radio och kan på så sätt kommunicera. Vi vänjer oss allt mer med, och lär oss att behärska den trådlösa tekniken. Vi vill ha koll på och kunna styra allt med den. Och utvecklingen har bara börjat.

Framtiden är trådlös.

Med lång erfarenhet och ett unikt och holistiskt kunnande när det gäller trådlös kommunikation, kan vi hjälpa dig att bli ledande inom ditt segment. Oavsett vilket produktområde det gäller.
Vi erbjuder hela kedjan inom radio:

  • Antennutveckling
  • Hårdvara
  • Mjukvara
  • Radioprotokoll
  • EMC- och Radioprovning

Vi har en gedigen, heltäckande kompetens som spänner från det första utvecklingsstadiet genom konstruktion och provning till leverans av färdiga produkter. Ett unikt kunnande som är tillgängligt för dig i alla typer av utvecklingsprojekt.

Antenn

När storleken spelar roll och prestandan måste vara på topp – då går vårt antennteam igång på allvar. Efter att ha varit med och utvecklat antenner åt såväl Apple som Nokia och Ericsson har vi ett enormt kunnande. Just nu är det utvecklingen inom Internet of Things som är den stora utmaningen. Portabla enheter ställer höga krav på att antennerna ska vara små men ändå erbjuda hög prestanda och stabilitet, detta för att möjliggöra även de mest krävande applikationer. Tillsammans med vårt Testcenter kan vi erbjuda en unik helhet – från konstruktion till verifiering och mätning av antenner.

Hårdvarukonstruktion

Med över tjugo år av avancerad elektronikutveckling och prestandaoptimering i ryggen, kan vi erbjuda en komplett tjänst för konstruktion av portabla lågeffektsprodukter och trådlös kommunikation – såväl med diskreta komponenter och standard IC-kretsar på kortnivå som helintegrerat på kisel i form av ASIC-lösningar (d.v.s. kundanpassade IC-kretsar).
Genom att leda våra projekt från idé till färdig produkt kan vi leverera högpresterande lösningar på kortast möjliga tid.
Exempelvis:

  • Konstruktion av RF-kretsar med optimala prestanda för er produkt, ofta inkluderande små specialdesignade inbyggda antenner
  • Kompakta kortlösningar med vikbara, flexibla kretskort innehållande komplexa inbyggda system (embedded systems)
  • ASIC-lösningar med unik funktionalitet och prestanda kombinerat med mycket lågt produktionspris – vid högre volymer är detta en oslagbar kombination som kan ge er produkt unika kundfördelar och en marknadsledande position

Protokolluppbyggnad

Bättre räckvidd, lägre strömförbrukning och högre säkerhet – några av alla utmaningar vi är vana att lösa i våra protokoll. Standardprotokoll som exempelvis Bluetooth har alltid vissa begränsningar eftersom de ska klara kraven i en stor mängd olika applikationer och tillämpningsområden, vilket ofelbart leder till kompromisser i protokollens uppbyggnad och konstruktion. När kundens applikation så kräver kan vi istället ta fram specialanpassade protokoll, utan onödig overhead och helt optimerade efter de specifika kraven i varje enskilt fall. Detta medför sammantaget optimal prestanda, robust överföring och lång batteritid. Vi ser därför fram emot att lösa dina utmaningar när någon av de allmänna standarderna helt enkelt inte erbjuder den bästa lösningen.

Regulatorisk kompetens

För att få sätta en produkt på marknaden ställs en rad olika krav. Dessa krav kan skilja sig åt mellan olika länder och det är oftast komplext och tidskrävande att själv hantera alla delar för att få en produkt godkänd. För oss är det emellertid vardag. Vårt Testcenter har både kompetens, utrustning och rutin på området och kan tryggt guida er förbi eventuella fallgropar – vi mäter och verifierar att produkterna verkligen klarar kraven, på alla marknader!

Bluetooth och Wi-Fi

Idag är de flesta ständigt uppkopplade, oavsett var de befinner sig, och dagens digitala plattformar rymmer allt mer smarta applikationer och webbtjänster. Och tekniken är fortfarande bara i sin linda. Vi har dock redan skaffat oss ett rejält försprång, som ger oss möjlighet att hjälpa dig med att implementera Bluetooth, Bluetooth Smart och Wi-Fi i alla tänkbara applikationer, till exempel inom Internet of Things.

Välkommen att kontakta oss:

Shortlink AB
Hamntorget 1, 2 tr.
SE-652 26 Karlstad Sweden

Tel: +46 (0)54-240 200

info@shortlink.se

Alla kontaktpersoner