slide-pillercam

Vi utvecklar framtidens
trådlösa elektronik.

ShortLink är ett kompetenscenter med fokus på utveckling av strömsnål elektronik för trådlös kommunikation och portabla produkter. Med över 20 års erfarenhet tar vi fram konkurrenskraftiga elektroniklösningar.

Läs mer

compliance-start

Testcenter

Shortlink Compliance är ett systerföretag till Shortlink och vi tillhandahåller en unik testmiljö för avancerad provning och mätning.

Shortlink Compliance

tradlost-shortcut

Trådlöst

Livet och samhället blir alltmer trådlöst. Och ännu har vi bara sett början av utvecklingen. Internet of Things är ett exempel på område som växer starkt och där vi kan hjälpa dig att ta tillvara på möjligheterna.

Läs mer

kompetens-shortcut

Kompetens

Vår vardag handlar om att förverkliga dina idéer. Med över 20 års erfarenhet och unika kompetenser gällande elektroniklösningar driver vi utvecklingen framåt och bortom standard enligt mottot – litet, trådlöst och strömsnålt. Välkommen till oss med din utmaning!

Läs mer

plattformsutv-shortcut

Plattformsutveckling

Att redan från början tänka framåt och skapa en plattform för elektroniken, ger dig stora möjligheter till såväl utveckling som sortimentsbreddning. Och naturligtvis stora ekonomiska fördelar.

Läs mer

shortlink-compliance-shortcut

Testcenter

I dagens utvecklingstakt är det helt avgörande att snabbt få ut testade och färdiga produkter på marknaden. Shortlink Compliance, vårt fristående testcenter för EMC och CE-märkning har kompetens och erfarenhet att hitta minsta svaghet i din produkt eller ditt system.

Shortlink Compliance

Case

Elfordon, Bluetooth Smart RF-link

Ett elfordon är ett ytterst värdefullt hjälpmedel för att rörelsenedsatta ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Vårt uppdrag i detta projekt var att koppla ihop brukaren med en smartphone och andra sensorer för att kunna styra elfordonet.

Read more